Tegeltak gällande taklutningen

Besiktning av tegeltak utfördes

Jag var ute hos en kund nyligen som ville ha en gratis takbesiktning. Man hade konstaterat större fuktskador i undertak och råspont på utbyggnad med låglutande tegeltak. Den utbyggda delen var ganska ny, och taket utifrån såg väl bra ut. Problemet är taklutningen, resultatet med taktegel på lågt lutande tak som denna hänger på underarbetet.

Kan man lägga tegeltak på alla typer av tak?

Man kan lägga tegel på de flesta tak, men inte alla. Hur lämpligt ett tak är för tegel beror bland annat på takvinkeln som beskriver hur brant taket är. Nedre gränsen för att lägga strängpressat taktegel är omkring 22 grader. För handslaget tegel är det önskvärt att lutningen är något högre, gärna 27 grader, för att taket ska bli tätt. Vissa typer av formpressat taktegel kan idag klara så låga takvinklar som 14 grader.

Taklutning i grader och olika regler kring det

Vill man tänja gränserna för vad som är rekommenderat på tegeltak krävs speciallösningar. Plattare, låglutande tak måste till exempel förses med helt täta undertak och på tak med en vinkel över 55 grader måste varje enskild tegelpanna fästas i läkten.

  • Takvinkel mer än 55 grader – infästning av alla pannor
  • Takvinkel mellan 55 och 27 grader – alla typer av taktegel: handslaget, strängpressat, formpressat
  • Takvinkel mellan 27 och 22 grader – strängpressat och formpressat tegel
  • Takvinkel mellan 22 och 14 grader – vissa typer av hårdbränt formpressat tegel, kräver oftast speciallösningar för läktning och underlagspapp

Välj papptak på låglutande takdelar

Leverantören av taktegel du väljer har alltid rekommendationer på vad som är den minimala lutningen för varje enskild taktegel typ, ska man hemmasnickra är det viktigt att du har rätt pannor till rätt typ av taktyp. I detta fall på bilden, kommer takpannor plockas bort och man kommer se över valmöjligheterna efter man konstaterat hur mycket skada träkonstruktionen (råspont och takstolar) under faktiskt har tagit. Ett alternativ är att sänka taket i framkant för mer lutning, ett annat att behålla samma flacka lutning men lägga papptak istället på just den delen. Papptak är för att hålla tätt på låglutande tak, och finns i kulörer som kan matcha ett tegeltak ganska snyggt. De flesta fabrikat av takpapp / Svetsbar takpapp är godkända för att stå under 3cm vatten även enligt ByggAMA , Detta innebär att stående vatten, snö, is eller blöta löv inte direkt har någon inverkan på takets täthet eller livslängd, och garantin på 10år+5år påverkas inte överhuvudtaget av det stående vattnet. Även fast huvudtaket är tegel kan man ha de mindre lutande takdelarna i papp, röd eller svart brukar vara estetiskt snyggt tillsammans med tegel. Det andra alternativet är att ha ett tätskikt av pappunder och tegelpannor på sen för syns skull.

Röd takpapp passar tillsammans med taktegel

Detta är ett exempel på hur röd ytpapp ser ut, ungefär samma kulör som röda lättbetongpannor kan fås tag i. eller varför inte bryta av och ha en tillbyggnad med låglutande tak i svart takpapp? Har man svarta plåtdetaljer, krönplåtar,stuprör och hängrännor i svart, så smälter det in väldigt snyggt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *