Tegeltak gällande taklutningen

Jag var ute hos en kund nyligen som ville ha en gratis takbesiktning. Man hade konstaterat större fuktskador i undertak och råspont på utbyggnad med låglutande tak. Den utbyggda delen var ganska ny, och taket utifrån såg väl bra ut. Problemet är taklutningen, resultatet med taktegel på lågt lutande tak som denna hänger på underarbetet.

Man kan lägga tegel på de flesta tak, men inte alla. Hur lämpligt ett tak är för tegel beror bland annat på takvinkeln som beskriver hur brant taket är. Nedre gränsen för att lägga strängpressat taktegel är omkring 22 grader. För handslaget tegel är det önskvärt att lutningen är något högre, gärna 27 grader, för att taket ska bli tätt. Vissa typer av formpressat taktegel kan idag klara så låga takvinklar som 14 grader.

Vill man tänja gränserna för vad som är rekommenderat krävs speciallösningar. Plattare, låglutande tak måste till exempel förses med helt täta undertak och på tak med en vinkel över 55 grader måste varje enskild panna fästas i läkten.

  • Takvinkel mer än 55 grader – infästning av alla pannor
  • Takvinkel mellan 55 och 27 grader – alla typer av taktegel: handslaget, strängpressat, formpressat
  • Takvinkel mellan 27 och 22 grader – strängpressat och formpressat tegel
  • Takvinkel mellan 22 och 14 grader – vissa typer av hårdbränt formpressat tegel, kräver oftast speciallösningar för läktning och underlagspapp

Leverantören av tegel du väljer har alltid rekommendationer på vad som är den minimala lutningen för varje enskild taktegeltyp, ska man hemmasnickra är det viktigt att du har rätt pannor till rätt typ av tak. I detta fall på bilden, kommer pannor plockas bort och man kommer se över valmöjligheterna efter man konstaterat hur mycket skada träkonstruktionen under faktiskt har tagit. Ett alternativ är att sänka taket i framkant för mer lutning, ett annat att behålla samma flacka lutning men lägga papptak istället på just den delen. Papptak är för att hålla tätt på låglutande tak, och finns i kulörer som kan matcha ett tegeltak ganska snyggt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *