månadsarkiv: maj 2020

Vi Arbetar säkert på tak

arbeta säkert på tak
Arbete på höghöjd från krankorg

Arbete på höghöjd

Vi arbetar på mycket höga höjder ibland, då vi lägger tätskikt i rännor och krön på höga kontorsbyggnader och bostadshus. Våra montörer är utbildade för att arbeta på hög höjd. Ibland är det bara omöjligt att komma åt stället man ska arbeta på, på ett säkert sätt, då arbetar vi i krankorg i sele. Som är kopplad till krankorgen med en lina. Krankorgens utsida som skall ligga mot fasaden kläs med mjukmaterial för att skydda fasaden. I detta fall cellplast.

Bristande säkerhet leder till olyckor

De flesta arbetsplatsolyckor som sker runt om i landet från höga höjder berår på bristande säkerhet. “att det inte finns någonstans att koppla sig” Det finns faktiskt alltid en säker och godkänd lösning för att utföra takarbetet, det tar givetvis längre tid, men säkerheten skall alltid gå först. En av de stora anledningar till arbetsplatsolyckor från höjd är tyvärr ekonomi. Man är flera takföretag som är med och tävlar om ett och samma projekt, och den med lägst pris vinner. Man kan inte tumma på materialpriser, inte heller direkt arbetskostnad om den redan är maximalt reducerad, det som finns kvar som skiljer de olika offerterna åt är säkerhetstänk. Företag 1 som räknar med nedfallsräcken runt hela taket förlorar mot den som räknar med att enbart montera livlinefästen. Det många inte vet är att alla större projekt som varar mer än en dag kräver ett staket eller avspärrningar två meter in från takets yttre kanter för att det ska vara godkänt med arbete i sele.

Ansvar vid slarv

Givetvis ansvarar arbetsgivaren för att sin personal arbetar säkert och efterföljer de instruktioner kring säkerhet de fått eller som finns på ett bygge, men också fastighetsägaren har ett ansvar att vid tex en omläggning av ditt papptak, ska du veta att företaget du anlitar arbetar på ett säkert, godkänt sätt.