månadsarkiv: november 2019

Takbesiktning

Det är påfrestningar på ett papptak

Takbesiktning – är ett steg i rätt riktning. Taket är husets beståndsdel som drabbas och påfrestas hårdast av väder, sol och vind., det är viktigt att säkerhetställa skicket på ditt tak för att undvika plötsligt läckage. Taket ska klara att stå emot duggregn/ösregn, kyla, snö och i vissa fall stående vatten. Detta ställer höga krav på takets funktion och utförande. Både nylagda och gamla tak kan drabbas av läckage, anledningarna är många och ofta olika från fall till fall. En viktig sak att komma ihåg som hus eller fastighetsägare, är att tak sällan eller aldrig är underhållsfria. Det krävs att man rensar takbrunnar på inåtlutande tak. Det krävs att man ibland sopar rent på sitt tak, oavsett taktyp. Det krävs att man rensar hängrännor och eventuella lövsilar på stuprör. Har man inte själv tiden för detta kan man anlita oss för årligt underhåll av ditt tak.

Vill du skjuta fram takbesiktningen eller veta i god tid?

När man ska åtgärda ett takläckage är det viktigt att man gör en grundlig takbesiktning /undersökning av taket för att säkerhetsställa källan till problemet, så man slipper att felaktiga åtgärder görs för att åtgärda, I många fall lägger man om läckande tak då man inte hittar anledningen till läckaget, att efter en omläggning se fukt i innertaket och inse att läckan inte är åtgärdad trots att man har lagt om hela taket är mindre roligt. Vi på Takxperten hittar alltid källan / anledningen till läckaget innan vi offererar några åtgärdsförslag. Ett läckande tak behöver inte vara kostsamt att åtgärda, om man åtgärdar i god tid, medans en liten läcka som pågått i åratal kan ha gjort enorma skador på vind, takstolar, isolering, innertak osv.

Vi besiktar ditt tak kostnadsfrit

Vi på Proffstak AB besiktar ditt tak kostnadsfritt och ger dig därefter en kostnadsfri offert på åtgärder som ditt tak kan tänkas behöva. Du kan också teckna underhållsplan med oss gällande ditt tak, där vi årligen åker ut och rensar och gör rent kring takbrunnar, hängrännor eller andra utsatta delar på ditt tak. Har du ett takläckage du kontaktar oss för , kan du alltid lita på att du får en säkert utförd felsökning innan vi ger dig en åtgärdsplan över ditt tak. Vi har över 20 års erfarenhet av alla typer av tak. V har felsökt och åtgärdat mängder av läckande tak i hela stor Stockholm och mälardalen.