Takbesiktning i Södertälje

Bor du i Södertälje / Stockholm och har ett gammalt papptak? Tegeltak eller ett plåttak som du känner dig orolig över eller helt enkelt inte vet skicket på?

Vi på erbjuder gratis takbesiktning i hela Södertälje och Stockholmsområdet för villa ägare och fastighetsägare. Vi arbetar främst med papptak och duktak, samt sedumtak, men även tegel och plåt förekommer. Förutom tak lägger vi även tätskikt på terasser och balkonger.

Gratis Takbesiktning i hela Stockholm

Vi erbjuder gratis besiktning av ditt tak i Södertälje och hela Stockholm. Då kommer vi ut till ert tak och gör en översyn av hela taket och ger dig därefter en offert på eventuella åtgärder för att förlänga livslängden eller en gratis offert på omläggning av hela eller delar av ditt tak om det så krävs.

Tak är inte underhållsfria

Du som villaägare eller fastighetsägare får ej glömma att tak sällan, eller aldrig är helt underhållsfria. Det finns mycket du själv kan göra för att förlänga livslängden på ditt tak. Tvätta, göra rent, rensa brunnar och hängrännor gör stor skillnad. På Proffstak i Södertälje kan du som villaägare eller förening teckna ett serviceavtal. Ett avtal om att Proffstak sköter underhåll av ditt tak årligen, rensar hängrännor, takbrunnar och synar helt enkelt av ditt tak årligen inför kommande vinter.

Läckande tak i Södertälje?

Har du ett tak som läcker? Vi åtgärdar alla typer av takläckage, och vi offererar aldrig en omläggning eller åtgärd för att fixa läckage om vi inte först fastställt den korrekta anledningen/källan till läckaget. Proffstak i Södertälje hjälper till med läckagesökning på alla typer av tak i hela Södertälje.