Takbesiktning i Stockholm helt gratis

Boka en gratis takbesiktning av papptak,tegeltak eller duktak i Södertälje, hela stor Stockholm och Mälardalen. Alla förfrågningar som kommer in via sidan landar hos vår pålitliga samarbetspartner Proffstak AB, som i huvudsak arbetar med papptak i hela Stockholm. Tegeltak och plåttaksförfrågningar går vidare till samarbetspartners som är nischade på dessa typer av tak. Det är viktigt att rätt man, med rätt kompetens kommer ut och ser över ditt tak för oss, och oavsett taktyp, så är alltid en takbesiktning via oss helt gratis i hela Stockholm.

Boka en gratis takbesiktning av ditt papptak / tegeltak redan idag!

1. Fyll i formuläret om en kostnadsfri takbesiktning – skicka in det
2.Vi läser av formuläret inom 48 timmar, oftast snabbare och dirigerar ärendet till besiktningsman inom rätt typ av tak, som i sin tur ringer dig eller mailar dig för ett gratis möte på plats för att titta på taket och även skriva ihop ett gratis åtgärdsförslag/offert till dig.

Skriv gärna så mycket som möjligt om ditt tak .Vi återkopplar via e-post oftast inom 48 timmar

Vi besiktar av papptak ,tegeltak och plåttak

Vi utför takbesiktning, reparerar och lägger Papptak, Tegeltak och plåttak i Södertälje + hela stockholm samt mälardalen. Vi hjälper till med akuta reparationsarbeten på tak, även mindre ombyggnationer. Vi som kommer ut på tittar och utför kostnadsfria besiktningar av ditt tak, har alla över 20 års erfarenhet av takarbeten. Vid behov visar vi gärna upp referenser på utförda arbeten inom papp, tegel, plåt, hängrännor eller ombyggnationer på tak. Förutom just ytskiktet på ett tak, arbetar vi också med att tilläggsisolera tak, och kan även hjälpa till med att ta fram en komplett offert på takomläggning+solceller.

Takbesiktning innan montering av solceller

besikta ditt papptak innan solceller

Det är en självklarhet att besikta ett tak innan man överväger montering av solceller. Alla solcellsföretag idag är inte seriösa och vill bara sälja solceller till dig utan att bry sig om att det blir en hög kostnad att montera solceller på ett tak som snart behöver bytas. Det innebär att solcellerna måste demonteras igen. Vid vissa typer av tak är det faktiskt en stor besparning att montera solceller i samband med en omläggning, de tak jag talar om i är papptak och duktak. När man monterar solceller på ett papptak eller duktak krävs en väldigt massa infästningsplattor på taket. dessa plattor med en eller flera vagnsbultar i skall ligga under takpappen. Monterar man dessa på ett redan befintligt papptak på ett hus , svetsar man då lappar över infästningsplattorna. Vid en omläggning av taket kan dessa plattor helt enkelt monteras direkt under den nya pappen.

infästningsplattor för solceller papptak

Solceller på papptak

Har du ett gammalt papptak eller duktak och skall montera solceller på det huset är det oftast lönsamt att lägga om taket samtidigt i samband innan solcellerna monteras. Livslängden på papptak varierar, men har du ett papptak som har över 10 år på nacken, är det definitivt inte lönsamt att montera solceller på det innan en omläggning har utförts. Sen finns det såklart en gräns för hur dåligt materialet på ditt befintliga tak är för att det ens ska gå att få tätt med att svetsa lapparna mot ditt gamla, boka en gratis takbesiktning när du kommit in på tankar om solceller så får du rådgivning i vilken ordning saker bör ske. Om du däremot skulle vilja boka en besiktning av rör så kan vi rekommendera Norrkopingrormokare.se

Viktigt med takbesiktning årligen om det börjar bli till åren

takbesiktning

Det är mycket viktigt att besikta taket årligen för att upptäcka eventuella skador eller problem i tid. Ett tak som inte inspekteras regelbundet kan leda till allvarliga konsekvenser och höga reparationskostnader om problemen får förvärras.

Några av de saker som kan hända om man inte regelbundet utför en takbesiktning inkluderar:

Takläckage med katastrofala följder

1. Läckage: Taket kan utveckla läckage på grund av sprickor, trasiga takplattor eller dålig tätning runt skorstenar, ventilationsrör eller takfönster. Läckande tak kan orsaka fuktskador på insidan av byggnaden, inklusive väggar, takkonstruktion och isolering.

Fukt och mögel på grund av läckande tak

2. Fukt och mögel: Om vatten tränger igenom taket och inte upptäcks i tid kan det leda till fuktproblem och mögelbildning. Mögel kan vara skadligt för människors hälsa och kan också orsaka strukturella skador på takkonstruktionen.

Isolering tappar isolervärder om det är blött

3. Försämrad isolering: Om takets isolering blir förstörd på grund av fukt eller läckage kan det leda till att byggnaden förlorar värme och energi. Detta kan öka uppvärmningskostnaderna och påverka inomhusklimatet negativt.

Skador i takmaterialet

4. Skador på takmaterial: Takmaterial kan bli skadade över tid på grund av väderförhållanden, såsom starka vindar, snö, hagel eller UV-strålning. Om dessa skador inte åtgärdas i tid kan det leda till att taket blir svagt och mindre effektivt i att skydda byggnaden.

Ökade kostnader pga missad takbesiktning

5. Ökade reparationer och kostnader: Om taket inte besiktas regelbundet och problemen inte åtgärdas i tid, kan skadorna förvärras och kräva omfattande reparationer eller till och med en hel takomläggning. Detta kan vara mycket kostsamt och påverka byggnadens ekonomi negativt.

Regelbunden avsyn av ditt papptak eller tegeltak

Genom att regelbundet besikta taket kan man upptäcka och åtgärda eventuella skador eller problem i tid. Detta kan förlänga takets livslängd, minimera risken för läckage och fuktproblem, samt minska reparationer och kostnader på lång sikt. Det rekommenderas att anlita en professionell takinspektör för att genom att noggrant undersöka taket och identifiera eventuella problem eller skador. En takinspektör har kunskap och erfarenhet för att bedöma tillståndet på taket och rekommendera lämpliga åtgärder.

Underhåll av ditt tak

Att besikta taket årligen ger också möjlighet att genomföra en grundlig rengöring av taket och avlägsna eventuella löv, grenar eller annat skräp som kan ha samlats där. Detta bidrar till att förhindra att vatten ansamlas och orsakar skador. Utöver de konkreta konsekvenserna som nämnts ovan kan en regelbunden takbesiktning också ge en känsla av trygghet och säkerhet för fastighetsägaren. Genom att vara proaktiv och ta hand om taket kan man undvika oväntade problem och potentiella katastrofer som kan uppstå om skador ignoreras eller försummas.

Sammanfattningsvis om Takbesiktning

Sammanfattningsvis är det viktigt att besikta taket årligen för att upptäcka och åtgärda eventuella skador eller problem i tid. Detta bidrar till att förlänga takets livslängd, minim era risken för läckage, fukt- och mögelskador, försämrad isolering och ökade reparationer och kostnader. Genom att anlita en professionell takinspektör kan man få en noggrann bedömning av takets tillstånd och rekommendationer för lämpliga åtgärder. Dessutom ger en årlig takbesiktning möjlighet att rengöra taket och avlägsna skräp som kan orsaka vattenansamlingar. Att vara proaktiv och ta hand om taket ger en känsla av trygghet och säkerhet för fastighetsägaren och minskar risken för oväntade problem eller katastrofer. Vill du veta mer om tex Vad kostar ett papptak ? Pris papptak ? Livslängd papptak? Kontakta Proffstak AB .