Besiktning av taksäkerhet

När vi monterar taksäkerhet erbjuder vi en underhållsplan, där vi åker och besiktar taksäkerheten årligen enligt gällande regler och lagar.
Vi monterar taksäkerhet från CWLundberg i hela Stor-stockholm , Eskilstuna och strängnäs.

OBS Vi erbjuder endast besiktning och årlig underhållsplan på taksäkerhet som vi själva monterat.



Underhåll/besiktning

Fastighetsägaren har skyldighet att utföra tillsyn och vidta åtgärder så att funktioner och anordningar på tak upprätthålls. Har taket eller taksäkerhetsanordningar allvarliga brister får de inte beträdas/användas utan andra säkra metoder måste användas.

Vid besiktning av tak och taksäkerhet, till exempel inför takskottningsavtal, kan besiktningsprotokoll lämnas och skylt monteras vid tillträdesställen. Om denna besiktning är komplett kan den sedan gälla för andra yrkesgrupper som ska beträda taket under den tid som fastställs.

Våt personal har lämplig utbildning och utrustning för att besikta taksäkerhet vi själva monterat på ett säkert sätt.

Gör det säkert för sotaren

Fastighetsägare som har eldstad och skorsten som ska sotas, har skyldighet att se till att brand förebyggs, och därmed skyldighet att se till att det finns möjlighet för sotare att säkert utföra sotning. Det vill säga, att säkert ta sig upp på taket, att ta sig fram till skorsten och att säkert utföra själva sotningen.

Kontakta oss via formuläret på sidan om du har frågor gällande taksäkerhet på ditt tak. Vi svarar vanligtvis via E-POST inom 48h.

Vi monterar all typ av taksäkerhet på papptak, tegeltak och plåttak:


– Fasadstegar
– Takbryggor
– Takstegar
– Livlinefästen
– Snörasskydd
– Nockräcken