Takbesiktning i Södertälje

Bor du i Södertälje och har ett gammalt papptak? Tegeltak eller ett plåttak som du känner dig orolig över eller helt enkelt inte vet skicket på?

takläggare södertälje

Vi på erbjuder gratis takbesiktning i hela Södertäljeområdet för villa ägare och fastighetsägare. Vi arbetar främst med papptak och duktak, samt sedumtak, men även tegel och plåt förekommer. Förutom tak lägger vi även tätskikt på terasser och balkonger.

Gratis Takbesiktning i hela Södertälje

Vi erbjuder gratis besiktning av ditt tak i Södertälje. Då kommer vi ut till ert tak och gör en översyn av hela taket och ger dig därefter en offert på eventuella åtgärder för att förlänga livslängden eller en gratis offert på omläggning av hela eller delar av ditt tak om det så krävs.

Tak är inte underhållsfria

Du som villaägare eller fastighetsägare får ej glömma att tak sällan, eller aldrig är helt underhållsfria. Det finns mycket du själv kan göra för att förlänga livslängden på ditt tak. Tvätta, göra rent, rensa brunnar och hängrännor gör stor skillnad.

Läckande tak i Södertälje

Har du ett tak som läcker? Vi åtgärdar alla typer av takläckage, och vi offererar aldrig en omläggning eller åtgärd för att fixa läckage om vi inte först fastställt den korrekta anledningen/källan till läckaget.